พระองค์หญิง ทรงสอน พระองค์ที กราบบังคมทูลกระหม่อมอา(ชมคลิป)

หลังจากผ่านมาแล้วสำหรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งถือว่าเป็นพระราชพิธีที่สำคัญของชาติ ที่พสกนิกรชาวไทยได้ชื่นชมความยิ่งใหญ่และทรงคุณค่า ล่าสุดทางเพจบนเฟซบุ๊ก เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn ได้โพสต์เผยแพร่วินาทีแห่งความประทับใจ

พร้อมระบุข้อความว่า วีดิทัศน์แห่งความอบอุ่น…เมื่อ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชปฏิสันถาร ด้วย พระราชนัดดา ทั้ง ๓ พระองค์ ด้วยพระพักตร์เอิบอิ่มและทรงแย้มพระสรวล ตลอดเวลา

ภาพประทับใจ ทุกพระองค์ทรงน่ารัก พระองค์ภาทรงสวมกอดพระองค์โสม พระองค์หญิงทรงสอนพระองค์ทีกราบบังคมทูลกระหม่อมอา ทรงเจริญพระชันษา ขอทุกพระองค์ทรงพระเจริญ

ภาพจาก เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn

ภาพจาก เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn

ภาพจาก เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn

ชมคลิป

ขอขอบคุณ เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*